Uit elkaar gaan of scheiden

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Of woont u ongehuwd samen?

Lees meer

 

Nalaten of schenken

In een testament kunt u vastleggen wat u wilt nalaten. Of u schenkt tijdens leven.

Lees meer

 

Nieuws

De laatste wijzigingen in de wet en een nieuwe service.

Service voor leden van DELA

040 219 91 00
Openingstijden:
Maandag - vrijdag: 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag: 8.30 - 20.00 uur.